Науково-виробниче підприємство «Антарія»
Київська обл., Києво-Святошинський
район, смт. Чабани, а/с 30д
Телефони:
/068/ 353-49-64 /095/ 938-87-42 /050/ 330-63-79
Тел./Факс:/044/ 592-94-63

Антарія

 За результатами державного сортовипробування сорт внесено до Реєстру сортів рослин України з 2002 р.

 

Сорт Антарія виведений в ННЦ "Інститут землеробства НААН" та ТОВ НВМП „ Антарія”.

 

Автори сорту: Тараненко Л.К., Каражбей П.П., Яцишен О.Л., Дідиченко О.А.

 

Різновидність – алята. Рослини висотою 95-100 см, маса 1000 зерен – 27-29 г. Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 85-87 днів. Стійкий до осипання та вилягання; не відмічено ураження хворобами та шкідниками; належить до цінних за якістю зерна сортів ( вирівняність зерна – 88-90%, плівчастість – 21-22%, вихід крупи – 75-76 %, вміст білку – 15,7-16,1 %).

 

Урожайність: - за результатами державного та виробничого випробування сорт перевищив на 3,2-8,7 ц/га кращі національні стандарти – сорти Українка та Лілея, а також всі випробувані сорти, при рівні урожайності сорту Антарія – 18,6-36,8 ц/га.

 

Зона районування: Полісся, Лісостеп, Степ України.

 

Особливості технології вирощування:

 

• Технологія вирощування – загальноприйнята;

• Строки сівби – кінець квітня – початок травня місяця;

• Норма висіву при широкорядному способі сівби – 65-70 кг/га

Старайтесь четко указать суть вашего вопроса.

 
 
 
 
Оновити зображення