Науково-виробниче підприємство «Антарія»
Київська обл., Києво-Святошинський
район, смт. Чабани, а/с 30д
Телефони:
/068/ 353-49-64 /095/ 938-87-42 /050/ 330-63-79
Тел./Факс:/044/ 592-94-63

Воля

За результатами державного сортовипробування сорт внесено до Реєстру сортів рослин України з 2015 року.

                Сорт Воля виведений в ТОВ НВМП «Антарія» шляхом об’єднання шести компонентів, які є індивідуальними доборами за ознаками озерненості суцвіть, індексу індивідуальної насіннєвої продуктивності та індексу атракції, із популяцій гречки, вирівняних за вегетаційним періодом та крупністю зерна.

                Ботанічний таксон (вид)  ― Fagopyrom esculentum Moench

                Різновидність – алята.

                Характеристики:

                Рослини прямостоячі, висотою 110 см, маса 1000 зерен – 29-31г.

                Сорт середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду 82-84 дні.

                Форма стебла компактна, Гілки розміщені під прямим кутом. Суцвіття виповнені. Аноціанове забарвлення суцвіть відсутнє.

                Квітка: колір оцвітини та пелюсток білий.

                Сортстійкий до осипання та вилягання. Не відмічено ураження хворобами та шкідниками.

                Технологічні та харчові якості високі. Належить до цінних сортів (вирівняність зерна – 85-88%, плівчастість – 22%, вихід крупи – 77%, вміст білку – 14,8%).

                Урожайність:

                Середня врожайність за результатами державного та виробничого випробування 3,0т/га (5,6ц/га до стандарту). Максимальна врожайність 4,9т/га.

                Зона районування:

                Полісся, Лісостеп, Степ України.

                Переваги сорту:

                Висока врожайність, стійкість до полягання, шкідників та хвороб.

                Особливості технології вирощування:

  • Технологія вирощування – загальноприйнята;
  • Строк сівби – кінець квітня – початок травня місяця, як пожнивна культура ― кінець червня початок липня місяця.
  • Норма висіву: при широкорядному способі сівби 2,0-2,5 млн. шт./га, при звичайному – 3,0-3,5 млн. шт./га.

 

Старайтесь четко указать суть вашего вопроса.

 
 
 
 
Оновити зображення